Cari Hesap Nedir ?

Cari Hesap Nedir ?

Bir bankayla müşterileri veya bir malın satıcısıyla alıcıları arasında cereyan eden işlemleri toplayan hesap. Bu hesapta satıcı ve alıcıyı, borçlu ve alacaklı duruma sokan çeşitli işlemler, borç ve alacak kalemleri olarak toplanır. Sonuçta ortaya çıkan borç veya alacak bakiyesine göre alıcı ve satıcılar birbirlerine olan borç ve alacak durumlarını tespit ederler.

Bir işletmede, borçlu ve alacaklı cari hesaplar kullanılabilir. Borçlu cari hesaplar, işletmenin mal sattığı veya bir hizmet ifa ettiği müşterilerin ferdi olarak borç durumlarını gösterir. Buna mukabil alacaklı cari hesaplar, işletmenin genellikle bir mal satılması, hizmet ifası dolayısıyle, üçüncü şahıslara olan borç bakiyelerini gösterir. Bankalardaki cari hesablar; mudiler, müşteriler ve muhabirlere ait olmak üzere üç kategoriye ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cari hesap ilişkisinde, karşılıklı borç ve alacaklar, hesap kesimi sırasında tasfiye edilir. Borç ve alacak kalemleri ayrı ayrı talep edilemez. Hesap kesimi sonunda hesap sahiplerine mutabakat mektubu gönderilerek münferit borç ve alacak kalemleri ile bakiyenin tasdiki istenir.

Cari hesap ne demek? (Ekonomi)

Aralarında sürekli iş ilişkisi bulunan kimseler bazan alacaklı, bazan da borçlu duruma gelirler. Bunlardan her birinin alacaklı olduğu zaman alacağının, borçlu olduğu zaman da karşı tarafın, borcun ödenmesini talep etmesi uygun ve pratik bir yol değildir. Bu güçlükleri önlemek için uygulamada “Cari Hesap” diye adlandırılan bir kayıt ve mahsup sistemi geliştirilmiştir. Buna göre, sürekli ticari ilişkide bulunan kimseler, alacaklarını ayrı ayrı istemek yerine, bunları alacak ve borç kalemleri halinde bir hesaba geçirmeyi ve daha sonra kararlaştırılan bir zamanda mahsup ederek sadece net bakiyeyi ödemeyi kararlaştırırlar. Karşılıklı alacak ve borçların böyle bir hesaba geçirilmesine ilişkin sözleşmeye “Cari Hesap Sözleşmesi” denir. Günümüzde bu tür hesaplar özellikle bankalar tarafından güvenilir müşterilerine açılmaktadır.
Cari Hesap Takibi yapabilmek için Demsoft yazılım firmasının satışa sunmuş olduğu Dempro Muhasebe yazılımı ile bu işlemi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Dempro Muhasebe Programı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yazar hakkında

dem administrator

Bir cevap yazın